0

Geen producten geselecteerd.

Hartelijk welkom

facebook twitter 

cart (0)

Service en garantie

Zie Art. 15 Garantie (Algemene Voorwaarden)

1. BQS staat in voor de deugdelijkheid van de door haar verrichte werkzaamheden en/of door haar geleverde zaken, met dien verstande dat BQS als gevolg van niet deugdelijk verrichte werkzaamheden of
    niet deugdelijk geleverde zaken gedurende 3 maanden na voltooiing van het werk en/of levering van de niet deugdelijke zaken de overeengekomen werkzaamheden opnieuw zal uitvoeren en bedoelde zaken,
    ten keuze van BQS, zal vervangen of herstellen. Een en ander geldt slechts voor zover de aansprakelijkheid van schade niet in de onderhavige algemene voorwaarden is uitgesloten.

2. Gebreken die zijn ontstaan door normale slijtage door onoordeelkundig of onjuist gebruik dan wel onderhoud of na een door de opdrachtgever/koper zelf dan wel door een derde, zonder toestemming van
    BQS aangebrachte wijziging of reparatie en/of door in opdracht van de opdrachtgever/koper gebruikte materialen of werkwijzen, vallen buiten de garantie.

3. Aanspraak op garantie bestaat slechts indien de opdrachtgever/koper aan al diens verplichtingen jegens BQS ( zowel financieel als anderszins ) tijdig en volledig heeft voldaan.

4. In het in lid 1 omschreven geval dient de opdrachtgever/koper ervoor zorg te dragen, dat BQS de oorspronkelijk overeengekomen werkzaamheden opnieuw kan uitvoeren.

5. Indien de opdrachtgever/koper een beroep kan doen op een door de fabrikant en/of leverancier van het geleverde verstrekte fabrieksgarantie zal die garantie tussen partijen gelden, met dien verstande dat
    de door BQS gegeven garantie nimmer een grotere omvang dan deze garanties kunnen hebben.

6. Op herstel of vervanging zijn de onderhavige algemene voorwaarden gelijkelijk van toepassing.

The One Toweling

Is onderdeel van BQS. Een professioneel borduurbedrijf, bekend om zijn borduurkwaliteit, service, flexibiliteit, snelle leveringen en scherpe prijzen. 

Wij verkopen alleen aan wederverkopers.

Voor info Bel: +31 (0)78 691 95 42

RECENSIES

" I was pleasantly suprised by the good quality of the towels and bathrobes, which i recently ordered for our welness section. I can recommend this products to everyone! "

Krista Romeijn

" Yesterday i already received my golf towel with our club logo embroidered: Outstanding! Quality for a reasonable price: That's what i like! "

Jason de Vaal

" Outstanding work guys! Very pleased with these high quality towels. Delivery was very fast. Nice people too! "

Will Clark

" Our customer is very happy with the bathrobe order they just received. Amazing work, thanks!! I'm looking forward to the next order. "

Shane van Oudheusden

" I'm very happy with the hamam towels. Just like i'm happy that you guys made it in time with this large number of towels. You really helped me out, thank you all! "

Steve Carrick

Latest Tweets

Facebook

Contact Info 

Robijn 600, 3316 KE Dordrecht

The Netherlands 

T: +31 (0)78 691 95 42

 info@the-one-towelling.com

Be social

© 2016 The One Towellling